Prípadová štúdia

Pozrite si našu prípadovú štúdiu, aby ste videli výhody v praxi a zistili, ako môže naša aplikácia prospieť vášmu tenisovému klubu.

Tenis klub Stars

Manažér: Igor Kos
Mesto: Samobor, Chorvátsko
Celkový počet členov: 100-200
Celkový počet tenisových kurtov: 9

Tenisový klub Stars je multišportové zariadenie, ktoré sa nachádza v centre mesta Samobor. Klub bol vždy obľúbeným miestom pre športovcov všetkých vekových kategórií a úrovní zručností. Napriek svojej popularite však klub čelil viacerým výzvam, pokiaľ ide o riadenie jeho prevádzky.

Problém:

Tenisový klub Stars sa spoliehal na zastaraný online rezervačný systém, ktorý nebol vhodný pre mobilné zariadenia, čo členom sťažovalo rezerváciu tenisových kurtov a sledovanie ich postupu. Okrem toho mal klub problémy so sledovaním finančných záznamov a so zapojením svojich členov prostredníctvom efektívnej komunikácie. V dôsledku toho klub prichádzal o potenciálne príjmy a mal problémy udržať si svojich existujúcich členov.

Riešenie:

Tenisový klub Stars sa rozhodol zaviesť aplikáciu SportyPlus, aby tieto problémy vyriešil. Vďaka komplexným a mobilným funkciám poskytla aplikácia ľahko použiteľné riešenie na správu rezervácií, financií a komunikácie s členmi. Klub využil aj ligové a turnajové moduly aplikácie na zapojenie svojich členov a vytvorenie súťaživejšej atmosféry.

Výsledky:

Implementácia systému SportyPlus v Tennis club Stars mala okamžitý vplyv na činnosť klubu. Členovia si mohli jednoducho rezervovať tenisové kurty a sledovať svoj pokrok prostredníctvom aplikácie, čo zvýšilo spokojnosť a udržanie zákazníkov. Okrem toho klub dokázal zefektívniť vedenie finančnej evidencie a komunikáciu s členmi, čo viedlo k zvýšeniu príjmov a lepšej angažovanosti členov.

Záver:

Tenisový klub Stars dokázal implementáciou aplikácie SportyPlus prekonať svoje prevádzkové problémy a zlepšiť svoje hospodárske výsledky. Vďaka komplexným a mobilným funkciám poskytla aplikácia ľahko použiteľné riešenie na správu rezervácií, financií a komunikácie s členmi, čo viedlo k zvýšeniu spokojnosti a udržaniu zákazníkov.

— Igor Kos, manager, Tenis klub Stars

"Softvér SportyPlus používame už rok a veľmi nám pomohol pri riadení nášho klubu. Ľahko sa používa, šetrí nám čas a peniaze a naši členovia ho milujú!"

Zistite, ako sa ostatné kluby zlepšili vďaka službe SportyPlus