Prípadová štúdia

Pozrite si našu prípadovú štúdiu, aby ste videli výhody v praxi a zistili, ako môže naša aplikácia prospieť vášmu tenisovému klubu.

Tenis klub Karlovac

Manažér: Robert Cervar
Mesto: Karlovac, Chorvátsko
Celkový počet členov: 100-200
Celkový počet tenisových kurtov: 9

Tenisový klub Karlovac je dobre zavedený klub s bohatou históriou, ktorá siaha až do roku 1911. Napriek svojej dlhoročnej tradícii klub doteraz neprijal žiadne moderné softvérové riešenia, ktoré by mu pomohli riadiť jeho činnosť.

Problém:

Klub sa pri riadení svojej činnosti spoliehal na zastarané metódy, ako sú tlačené zoznamy členov a telefonické rezervácie. To viedlo k problémom, ako sú prekrývajúce sa rezervácie a zabudnuté rezervácie, čo frustrovalo zamestnancov klubu aj členov. Okrem toho bolo ťažké riadiť službu navliekania rakiet v klube, na ktorej sa podieľalo mnoho rôznych pracovníkov, čo viedlo k problémom, ako napríklad nedostatočné vykazovanie prác na navliekaní, čo malo vplyv na zisky klubu.

Riešenie:

Klub zaviedol aplikáciu SportyPlus, aby pomohol zefektívniť svoju činnosť. Rezervačný modul aplikácie uľahčil členom rezerváciu tenisových kurtov online, čím sa znížilo pracovné zaťaženie zamestnancov klubu a zlepšil sa zážitok z rezervácie pre členov. Modul aplikácie na správu členstva umožnil klubu sledovať rôzne úrovne členstva a balíky, čo zjednodušilo proces kontroly členstva pri rezervácii tenisových kurtov. Modul aplikácie pre navliekanie rakiet poskytol centrálne miesto na sledovanie prác a platieb za navliekanie, čím sa zvýšila efektívnosť a zodpovednosť.

Výsledky:

Zavedenie aplikácie SportyPlus malo takmer okamžite pozitívny vplyv na činnosť klubu. Zamestnanci klubu mohli ušetriť čas tým, že nemuseli ručne vybavovať telefonické rezervácie a kontrolovať zoznamy členov. Členovia boli spokojní s rýchlejším a pohodlnejším procesom rezervácie tenisových kurtov online. Klub zaznamenal aj nárast počtu členov, pretože viac ľudí prilákalo pohodlie a jednoduchosť používania aplikácie.

Záver:

Aplikácia SportyPlus bola pre Tenisový klub Karlovac cenným prínosom, ktorý mu pomohol modernizovať prevádzku a zlepšiť skúsenosti zamestnancov aj členov. Zefektívnením procesov, ako sú rezervácie tenisových kurtov, správa členstva a naťahovanie rakiet, dokázal klub ušetriť čas a zdroje a zvýšiť zisky.

— Robert Cervar, manager, Tenis klub Karlovac

"Vďaka službe SportyPlus je správa nášho tenisového klubu jednoduchá. Používateľsky prívetivé rozhranie nám uľahčuje plánovanie tenisových kurtov, správu členstva a sledovanie financií. Už nemusíme tráviť hodiny týmito nudnými úlohami, čím sa nám uvoľnil čas na iné dôležité úlohy."

Zistite, ako sa ostatné kluby zlepšili vďaka službe SportyPlus